237
نعیمه شیبائی - سوابق تحصیلی
پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦

 

نام و نام خانوادگی: نعیمه شیبائی 

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : shibaei@gmail.com

shib_125@yahoo.com

محل عکس
  • جزوات جديد ژنتيک
    جزوات جديد ژنتيک

سوابق تحصیلی

* کارشناسی:

دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبريز

مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات          - پاييز 74 الی بهار 79.

§              سمينار تخصصی:

                مطالعه و بررسی انواع ناقلهای همسانه‌سازی در مهندسی ژنتيک

                   - استاد سمينار: جناب آقای دکتر مصطفی وليزاده

                -  نمره سمينار تخصصی: 20

معدل مقطع کارشناسی: 60/14

 

 

*کارشناسی ارشد:

دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی کشاورزی گرايش بيوتکنولوژی کشاورزی        - پاييز 79 الی تابستان 82.

§              عنوان پايان‌نامه :

                 توليد اسپان هيبريد و تاييد آن با مارکر مولکولی RAPD

-                    استاد پروژه: جناب آقای دکتر محمد فارسی

-                    استاد مشاور: جناب آقای دکتر فرج ا... شهرياری – خانم دکتر ماهرخ فلاحتی رستگار

 

§              عنوان سمينار تخصصی :

                 تکنولوژی آنتی‌سنس و کاربردهای آن

-                    استاد: جناب آقای دکتر فرج ا... شهرياری

معدل مقطع کارشناسی ارشد: 08/17

 

*دکتری:

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

زيست شناسی گياهی ژنتيک مولکولی        - پاييز 87 الی ....

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.