237
نعیمه شیبائی - سوابق شغلی
جمعه ٢٨ مهر ١٣٩٦

 

نام و نام خانوادگی: نعیمه شیبائی 

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : shibaei@gmail.com

shib_125@yahoo.com

محل عکس
  • جزوات جديد ژنتيک
    جزوات جديد ژنتيک

سوابق شغلی

سوابق شغلی:

 

         همکاری با جهاد کشاورزی شهرستان مرند و حومه.

       همکاری با پژوهشکده بيوتکنولوژی شمالغرب و غرب کشور.

        مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

        مدرس دانشگاه پيام نور تبريز.

        مدرس دانشگاه پيام نور شبستر.

        مدرس دانشگاه پيام نور بنيس.

 

 

سوابق اجرايي در دانشگاه آزاد اسلامی شبستر:

 

 

         همکاری در برپايي سومين نمايشگاه توانمنديهای علمی و پژوهشی در مورخه21 الی23 آذر 1386

        همکاری در سازماندهی و تهيه هرباريوم گياهان دارويي.

         مسئول کميته روابط عمومی و دبيرخانه اولين همايش نقش گياهان دارويي در توسعه پايدار مورخه22/12/86 .

         عضو کميته داوران در اولين همايش نقش گياهان دارويي در توسعه پايدار مورخه22/12/86 .

         دبير علمی همايش شکوفايي و نو آوری در گياهان دارويي شمال غرب کشور 22/12/87 .

 

 

 

 

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.