237
نعیمه شیبائی - مقالات ژورنال
پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦

 

نام و نام خانوادگی: نعیمه شیبائی 

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : shibaei@gmail.com

shib_125@yahoo.com

محل عکس
  • جزوات جديد ژنتيک
    جزوات جديد ژنتيک

مقالات ژورنال

1-      مطالعه و آناليز فرايندهای مورفولوژيکی در توليد هيبريد قارچ خوراکیتکمه‌ایسفيد Agaricus bisporus "  چهارمين همايش سراسری علمی پژوهشی کشاورزی و منابع طبيعی باشگاه پژوهشگران جوان شعبه تبريز 18 و 19 آبان ماه 84 .

2-       "استفاده از نشانگرهای RAPD به منظور تاييد هيبريدهای درون گونه‌ای در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفيد" چهارمين همايش ملی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران24 تا 26 مرداد ماه 84 .

3-        "كاربرد نشانگرهاي ملكولي در اصلاح قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد" نخستين همايش ملی دستاوردهای نوين در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين- پيشوا 25 آذر ماه 86 .

4-      "توليد اسپان هيبريد با عملکرد بالا در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفيد Agaricus bisporus " نخستين همايش ملی دستاوردهای نوين در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين- پيشوا 25 آذر ماه 86 .

5-         "تنش شوری در يونجه و راههای مقابله با آن از گذشته تا آينده" نخستين همايش ملی دستاوردهای نوين در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين- پيشوا 25 آذر ماه 86 .

6-       "کاربرد تکنولوژی آنتی سنس در گياهان" اولين همايش نقش گياهان دارويي در توسعه پايدار در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر 22 اسفند ماه 86 .

7-         "بررسی خواص ضدميکروبی اسانس گياه مرزنجوش Origanum vulgareاز خانواده نعناع" اولين همايش نقش گياهان دارويي در توسعه پايدار در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر22 اسفند ماه 86 .

8-                                                                                                                                                                                                  "بررسی عملکرد توليد الياف پشم در گوسفندان قزل، مغانی، آرخامرينو و آميختههای F1 حاصل از تلاقی آنها" سمينار ملی زيست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند 26 و 27 ارديبهشت 1386.

 

9-“Protection roles of Tea- Citrus garden on slopes (N Iran)”   Journal of applied science, 7(24): 4044-4047, 2007.

10-“Effect of pronus avium roots on River bank strong” Pakistan journal of biological science, 11(8): 1126-1131, 2008.

11- “Effect of petrocarya fraxinifolia roots on river bank strong” Research journal of biological science, 3(7): 775-760, 2008.

12-“Insilico analysis of virus coat protein epitopes for monoclonal antibody production against of different strains” 12 th international congress if immunology and allergyof iran. Num: 3341

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.